Obsługa ładunków masowych

Bulk Cargo

Obsługa ładunków masowych suchych

Zapewniamy kompleksową obsługę m.in. nawozów i towarów agro

  W ramach kompleksowej obsługi ładunków masowych suchych oferujemy:

 • przeładunek i składowanie ładunków masowych suchych
 • (ładunki agro, nawozy, kruszywa, inne ładunki masowe takie, jak np. szkliwo sodowe, gips, pellet, zrębki drzewne, minerały, węgiel, koks, antracyt i inne ),
 • składowanie towarów w magazynach o pojemności 20 000 ton,
 • składowanie na placach i w boksach odkrytych o pojemności 30 000 ton,
 • pełną obsługę wszystkich lądowych środków transportu oraz statków i barek,
 • konfekcjonowanie nawozów, linia technologiczna do napełniania worków typu big bag,
 • usługi dodatkowe. 

Parametry terminala i sprzęt przeładunkowy:

 • potencjał przeładunkowy 500 000 ton rocznie,
 • 3 km nabrzeży, w tym obsługujące największe statki tj. nabrzeże Czeskie i Słowackie (zanurzenie do 9,15 m),
 • żurawie portowe wyposażone w chwytaki od 3m3 do 12 m3,
 • maszyna do napełniania big bagów,
 • taśmociągi, zasobniki,
 • ładowarki czołowe, ciągniki terminalowe do transportu wewnętrznego,
 • waga samochodowa,
 • nowoczesny system WMS wspomagający pracę terminala. 


parameters of the terminal

Skontaktuj się