Obsługa nawozów

Fertilizers (1)

Obsługa nawozów

 

W ramach obsługi nawozów oferujemy:

  • przeładunki nawozów rolniczych we wszystkich możliwych relacjach,
  • składowanie w magazynach krytych,
  • linia technologiczna do konfekcjonowania nawozów w worki typu big bag, 
  • obsługa największych statków zawijających do portu w Szczecinie,
  • nowoczesny sprzęt zapewniający wysokie raty przeładunkowe

Skontaktuj się

Bartosz Jaskulski

DB Port Szczecin