Metryczka

DB Port Szczecin Main building

Metryczka

 

DB Port Szczecin Sp. z.o.o jest spółką prawa polskiego. Tu znajdziecie Państwo podstawowe informacje.


DB Port Szczecin Sp. z o.o
Bytomska 14
70-603 Szczecin
Polska

NIP: 851-01-09-332
Nr REGON: 810622795
Nr KRS: 0000029909
Kapitał zakładowy: 16 004 750, 00 PLN
Miejsce wpisu: Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sygnatura akt: SZ.XIII NS-REJ.KRS/5088/19/159

Bank: mBank S.A.
Nr konta bankowego:
34114011370000278273001001 (PLN)
07114011370000278273001002 (EUR)