Obsługa ładunków niebezpiecznych

Containerized general cargo (1)

Obsługa ładunków niebezpiecznych

Przeładowujemy towary niebezpieczne wszelkich klas, przewidzianych do transportu morskiego wg klasyfikacji IMO, zarówno w transporcie kontenerowym jak i drobnicowym.

Składowanie towarów odbywa się na odpowiednio przygotowanych placach i w magazynach mających wymagane pozwolenia. Terminal kontenerowy posiada wydzielone pola składowe, do których przydzielone są odpowiednie klasy ładunków niebezpiecznych.

Działamy w oparciu o stworzone wewnętrzne procedury postępowania, zgodne z wymogami określonymi przepisami prawa jak i dobrej praktyki portowej.

Nasi doradcy DGSA, RID czy ADR zawsze chętnie pomogą wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z przeładunkiem materiałów niebezpiecznych w porcie.


Containerized general cargo (1)

Skontaktuj się

Bartosz Jaskulski

DB Port Szczecin