Współpraca z jednostkami edukacyjnymi​

Construction_stage

Budujemy port poprzez współpracę z jednostkami edukacyjnymi​

cooperation_units_img-1

W 2018r. dzięki pomysłowi Marcina Bykowskiego- Dyrektora Działu Eksploatacji,” powstała inicjatywa „poznajemy się bliżej”, mająca na celu wsparcie szkół pod kątem kształcenia młodzieży jako przyszłych pracowników. Projekt ten został zorganizowany w ramach programu DB Cargo Polska pt. „Dobra Praktyka”. ​

W zakresie współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej oraz Zespołem Szkół nr 8 w Szczecinie zorganizowano spotkania, podczas których pracownicy DB Port Szczecin dzielili się z młodzieżą swoją wiedzą na temat działalności portowej.  ​

W trakcie spotkań eksperci z poszczególnych działów firmy rozmawiali z uczniami m.in. o historii szczecińskiego portu, przeładunkach i składowaniu towarów, aspektach operacyjnych oraz technologiach przeładunkowych.

 

Głównym celem współpracy ze szkołami jest budowanie prestiżu zawodów technicznych na lokalnym rynku pracy. Równie ważne jest wspomaganie rozwoju przedsięwzięć związanych z podniesieniem jakości kształcenia zawodowego w profesjach zgodnych z profilem biznesowym firm. Do nich zaliczają się: technik logistyk oraz technik eksploatacji portów i terminali. Spotkania przyczynią się do budowania wśród młodzieży świadomości dotyczącej działalności portowej, jak również pogłębienia i usystematyzowania dotychczasowej wiedzy w tym zakresie.​

Inicjatywa ta z jednej strony wspiera edukację młodzieży, a z drugiej promuje port jako przyszłego, godnego zaufania pracodawcę. ​

Projekt cieszy się dużym powodzeniem, a liczba uczestników wzrasta. ​

Niestety w związku z pandemią koronawirusa spotkania odbywają się w formie online. 


Partnerzy