Benefity pracownicze

Construction_stage

Benefity pracownicze

 Benefity pracownicze

Program wymiany pracowników (Personal Exchange Program)

W DB Port Szczecin dbamy o rozwój pracowników i efektywną współpracę pomiędzy różnymi obszarami firmy. Programy wymiany pracowników służy poszerzaniu wiedzy oraz wymianie dobrych praktyk między pracownikami. Daje możliwość uczestniczenia w projektach i szkoleniach zarówno wewnętrznych, jak i międzynarodowych. 


Bogata oferta szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych 

Wachlarz oferowanych szkoleń aktualizowany jest na bieżąco w oparciu o zgłaszane potrzeby zarówno ze strony pracownika i przełożonego. Pracownicy spółki mogą korzystać ze szkoleń w języku polskim i angielskim, prowadzonych zarówno na sali  


Dofinansowanie do studiów oraz nauki języków obcych

Nasi pracownicy mogą liczyć na wsparcie w realizowaniu potrzeb rozwojowych, zarówno w zakresie nauki języków obcych, jak i podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. Nauka języka obcego organizowana jest w godzinach dogodnych dla pracownika, w formie zdalnej. Dodatkowo dofinansowujemy naukę poza firmą, w szkole wybranej przez pracownika. 


Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli 

Pracownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie opieki nad dziećmi, które uczęszczają do żłobka, przedszkola lub są pod opieką niani. 


Pakiet sportowy Medicover Sport

Tysiące obiektów sportowych w całej Polsce jest dostępnych dla pracowników spółki, posiadających pakiet sportowy Medicover Sport. 


Prywatna opieka medyczna (Lux Med)

Pracownicy DB Port Szczecin mogą korzystać z prywatnych wizyt u lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych oraz zabiegów ambulatoryjnych na terenie całego kraju. Dla pracowników DB Port Szczecin istnieje możliwość objęcia prywatną opieką także członków rodziny. 


Grupowe ubezpieczenie na życie

Mogą z niego korzystać pracownicy oraz ich członkowie rodzin. 


Dofinansowanie do urlopu – wczasy pod gruszą

Każdego roku, w okresie wakacyjnym, pracownicy DB Port Szczecin otrzymują dofinansowanie do wypoczynku, niezależnie od stażu pracy. 


Dodatkowy dzień wolny od pracy

Każdego roku pracownikom Spółki przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, w ramach Dnia Morza. 


Stypendia dla dzieci pracowników Spółki 

DB Port Szczecin finansuje program stypendialny dla najzdolniejszych uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich naszych pracowników.  


Kasa zapomogowo-pożyczkowa

Pracownicy DB Port Szczecin mogą gromadzić swój wkład oraz zaciągać pożyczki w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej. 


Dodatkowe środki pieniężne w okresie świątecznym 

Dwa razy w roku, w okresach przedświątecznych (wiosna i zima), pracownicy DB Port Szczecin otrzymują dodatkowe środki pieniężne. 


Wsparcie dla pracowników w inicjatywach wolontariackich

W DB Port Szczecin każdy może zostać wolontariuszem. Oferujemy wsparcie finansowe dla realizowanych akcji wolontariackich i wspieramy komunikację prowadzonych działań. 


Firmowa aplikacja mobilna (myDBCARGOpl)

Aplikacja, będąca interaktywnym, mobilnym serwisem informacyjnym dla pracowników DB Port Szczecin. Nasi pracownicy mogą korzystać z aplikacji na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu (smartfon, komputer, tablet).


Skontaktuj się