Obsługa towarów agro

GMP+

Obsługa towarów agro

 

W ramach obsługi towarów masowych agro oferujemy przeładunki w imporcie i eksporcie zarówno w relacji bezpośredniej, jak i pośredniej z możliwością składowania w dedykowanym krytym magazynie takich towarów, jak:    

 • zboża (pszenica, pszenżyto, żyto, owies, jęczmień, kukurydza oraz inne);
 • śrutę (sojową i rzepakową):
 • nasiona roślin oleistych;
 • DDGS (distillers grains), czyli ziarna gorzelnicze będące zbożowym produktem ubocznym procesu destylacji.;
 • pelet drzewny;
 • wszelkie inne towary agro peletyzowane lub granulowane.

Jakość obsługi towarów masowych agro jest poparta certyfikatami GMP+ B3 - GMP+ MI 105 GMO Controlled.

Certyfikaty potwierdzają spełnienie wszystkich wymogów i warunków niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego magazynowanych i przeładowywanych zbóż i pasz.  

Parametry terminala i sprzęt przeładunkowy do obsługi towarów agro:

 • Nabrzeże Słowackie o długości 560 m i zanurzeniu 9,15 m,
 • magazyn kryty dedykowany do przeładunków zbóż i pasz o pojemności ok. 4000 t,
 • sprzęt przeładunkowy dedykowany do towarów masowych agro:
  • 2 żurawie Gottwald wyposażone w chwytaki o pojemności 10 m3,
  • 4 żurawie elektryczne z chwytakami o pojemności 3 m3,
  • 3 ciągniki siodłowe z naczepami 25 t,
  • 3 ładowarki czołowe Manitu, Hyundai i Merlo,
  • taśmociągi i zasobniki,
  • waga samochodowa 60 t.

Skontaktuj się

Jacek Sabeł

DB Port Szczecin