Liczby

  • 6732 Liczba statków i barek obsłużonych od 2010 r.

  • 712373 Liczba samochodów obsłużonych od 2010 r.

  • 108758 Liczba wagonów towarowych obsłużonych od 2010 r.

  • 901763 Liczba przeładowanych kontenerów w TEU od 2010 r.

  • 12312220 Liczba przeładowanych ton ładunków drobnicowych i masowych od 2010 r.

 

DB Port Szczecin jest ciągle rozwijającym się operatorem portowym


portstettin-tender2-image_small

EU Flag