Słodki przeładunek w DB Port Szczecin

Słodki przeładunek

 Słodki przeładunek w DB Port Szczecin

W styczniu na terminalu kontenerowym DB Port Szczecin miał miejsce ciekawy przeładunek. Na jednej z naszych bocznic kolejowych obsłużyliśmy 122 specjalistyczne kontenery 20 stopowe obładowane wcześniej cukrem. Kontenery załadowaliśmy na platformy kolejowe, które opuściły port i zostały nadane do odbiorcy. Łączny tonaż słodkiego towaru to prawie 3 000 ton. Dziękujemy za sprawną współpracę wszystkim zaangażowanym w obsługę tego projektu.