Techniki ZUT

 Wspólne prace badawcze z Wydziałem Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie

Energooszczędna obsługa kontenerów chłodniczych w DB Port Szczecin

Obecnie problemy energooszczędności w transporcie nabierają co raz większego znaczenia. Ta kwestia pojawia się zwłaszcza przy obsłudze kontenerów chłodniczych, które wymagają stałego podłączenia do zasilania elektrycznego podczas ich pobytu w porcie morskim.

DB Port Szczecin dążąc do przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju transportu oraz strategii Europejskiego Zielonego Ładu, podejmuje działania w kierunku wdrażania energooszczędnych technologii przyjaznych środowisku, poszukując innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez ośrodki naukowe w Polsce. W 2018 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy DB Port Szczecin i Wydziałem Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wyrażający chęć prowadzenia wspólnych prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie zapewnienia energooszczędności kontenerów chłodniczych przechowywanych na pracach składowych. W wyniku prac badawczych, prowadzonych przez prof. dr hab. inż. Sergiya Filina i dr hab. inż. Ludmiłę Filinę-Dawidowicz, prof. ZUT, powstała koncepcja rozwiązania, umożliwiającego zmniejszenie strat lub zysków ciepła sąsiadujących chłodniczych kontenerów z ładunkiem umieszczonych na placach składowych. Koncepcja polega na uszczelnieniu wolnych przestrzeni pomiędzy kontenerami znajdującymi się na placu składowym, wykorzystując innowacyjną technologię, co prowadzi do zmniejszenia dopływów ciepła z otoczenia do kontenera. Skutkuje to, z kolei, istotną redukcją zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszeniem poziomu kosztów stałych przedsiębiorstw. Obecnie rozwiązanie to uzyskało ochronę patentową.

DB Port Szczecin jest zainteresowane wdrożeniem tego rozwiązania oraz kontynuacją wspólnych badań zmierzających do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych dotyczących obsługi kontenerów chłodniczych.