New forklift

 Firma DB Port Szczecin wzbogaciła się o nową układarkę i wózki widłowe

W I połowie kwietnia do DB Port Szczecin została dostarczona nowa układarka: 42- tonowy Kalmar oraz trzy 8- tonowe wózki widłowe Yale.

Sprzęt został zmontowany i wyposażony w niezbędny osprzęt. Po dokonaniu przeglądu TDT (Transportowy Dozór Techniczny) maszyny przekazano do Działu Operacyjnego. Układarki stanowią istotne wzmocnienie floty przeładunkowej DB Port Szczecin i będą wykorzystywane do obsługi, w przypadku Yale: celulozy w unosach, papieru w rolach czy aluminium w wiązkach oraz w przypadku Kalmara: bloków granitowych, wyrobów hutniczych i konstrukcji stalowych.

Dzięki zakupowi nowego sprzętu zwiększą się eksploatacyjne możliwości firmy DB Port Szczecin. Wzrośnie przede wszystkim szybkość przeładunku towarów, co ewidentnie przełoży się na poprawę poziomu jakości usług i zadowolenie naszych klientów.