Kontakt

DB Port Szczecin Main building

Kontakt

 


Dział Finansowy

tel. +48 91 4308 723
finanse@dbport.pl

Dział HR

tel. + 48 693 888 638
Malgorzata.Stelmach@dbport.eu

Dział Sprzedaży – terminal drobnicowy, kontenerowy, masowy, towary agro

tel. + 48 091 430 89 68
sales@dbport.pl

Kierownik Magazynów i Terminali

tel. +48 91 4307 717
magda.chlebosz@dbport.eu

Dysponent Składu

kom. + 48 693 888 602
sklad2@dbport.pl

Główny Dyspozytor

tel. +48 91 4308 540

andrzej.malerowicz@dbport.eu

Dział Operacyjny -  terminal drobnicowy

tel. +48 91 4308 566
kom. + 48 693 888 601

dyspozytor@dbport.pl

Dział Operacyjny - terminal kontenerowy

tel. + 48 91 4307 61
kom. + 48 693 888 644

terminal@dbport.pl

Dział Operacyjny -  terminal masowy

tel. +48 91 4308 566
kom. + 48 693 888 601

dyspozytor@dbport.pl

Dysponent WOC

tel. + 48 91 43 08 965
kom. + 48 693 888 623

Gate drobnicowy

kom. +48 601 871 996

gate@dbport.pl

Gate kontenerowy

kom. +48 693 888 614

gate2@dbport.pl

Gate masowy

kom. +48 601 871 996

gate@dbport.pl

BHP

kom. +48 601 729 974

karina.mazur@dbport.eu

Ochrona Środowiska

kom. +48 693 888 612

tomasz.synejko@dbport.eu