Informacja o wyniku postępowania

Tablica informacyjna

Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie, wykonanie i montaż 1 sztuki tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim”, numer nadany sprawie przez Zamawiającego: 2/UE/2019/TI

Szanowni Państwo,

DB Port Szczecin Sp. z o.o. w związku z zapytaniem ofertowym na zaprojektowanie, wykonanie i montaż 1 sztuki tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim”, numer nadany sprawie przez Zamawiającego: 2/UE/2019/TI, niniejszym informuję o wynikach przeprowadzonej oceny ofert.

Żaden z Wykonawców nie został wykluczony ani odrzucony z postępowania.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez:
PRIMACOM.PL PAWEŁ KACZMAREK
Kunowo nr 69b, 73-110 Stargard

NIP 9552094920, REGON 320941344