Zarząd i Rada Nadzorcza DB Port Szczecin Sp. z o.o.

Zarząd jest odpowiedzialny za wizję firmy, jej strategię, planowanie oraz nadzór nad bieżącą działalnością.

Skład Zarządu

  • Daniel Saar – Prezes Zarządu
  • Olga Nowak- Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

  • Marek Staszek
  • Tamara Staniowska
  • Thomas Hesse