Rozstrzygneliśmy przetarg na rolltrailery

DB Port Szczecin rozstrzygnęło przetarg na: zakup i dostawę 5 rolltrailerów na potrzeby Terminala Kontenerowego

DB Port Szczecin Sp. z o.o. informuje, że w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia na zakup i dostawę 5 sztuk roll trailerów na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin Sp. z o.o., numer referencyjny: 8/UE/2020/5RT:

1.    Wpłynęła jedna oferta:

MT-TRAILERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.    Do realizacji Zamówienia wybrana została oferta firmy:

MT-TRAILERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Obornikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 64, 64-600 Oborniki

która otrzymała maksymalną punktację w każdym kryterium oceny ofert, tj. łącznie 100 punktów.
 

Projektu pn. „Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),  Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT-T transportu multimodalnego,

Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport Intermodalny).

Numer identyfikacyjny Projektu : POIS.03.02.00-00-0040/18