Rozpoczynamy przetarg na wozy kontenerowe

DB Port Szczecin zaprasza do złożenia ofert na: zakup i dostawę 2 sztuk wozów kontenerowych na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin Sp. z o.o.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – w załączonym pliku.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać do 19.05.2020, do godziny 12:00, w siedzibie DB Port Szczecin sp. z o.o., 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sekretariacie, pok. nr 24 (II piętro).

Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w dniu 19.05.2020 o godzinie 12:30, w siedzibie DB Port Szczecin sp. z o.o., 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sali Konferencyjnej, pok. nr 25 (II piętro). Zainteresowani Wykonawcy mogą wziąć udział w otwarciu ofert.

Projektu pn. „Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),  Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT-T transportu multimodalnego,

Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport Intermodalny).

Numer identyfikacyjny Projektu : POIS.03.02.00-00-0040/18


Do pobrania

SIWZ Rev. 10 08.05.2020  DOCX | 410,1 KB
Pytania cz. 2  PDF | 553,7 KB
Pytania cz. 3  PDF | 274,4 KB
Pytania cz. 4 09.03.2020  PDF | 300,7 KB
Pytania cz. 5 18.03.2020  PDF | 128,9 KB
Pytania cz.6  PDF | 160,4 KB
Pytania cz. 7  PDF | 268,4 KB
Zmiany cz. 8  PDF | 192,5 KB
Pytania cz. 9  PDF | 362,1 KB
Zmiany cz. 10  PDF | 234,6 KB