Rozstrzygneliśmy przetarg na wozy kontenerowe

DB Port Szczecin rozstrzygnęło przetarg na: zakup i dostawę 2 sztuk wozów kontenerowych na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin Sp. z o.o.

DB Port Szczecin Sp. z o.o. informuje, że w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia na zakup i dostawę 2 sztuk wozów kontenerowych na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin Sp. z o.o., numer referencyjny: 3/UE/2020/2WK:

1.    Wpłynęła jedna oferta:

CARGOTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

2.    Do realizacji Zamówienia wybrana została oferta firmy:

CARGOTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
z siedzibą w Stargardzie, ul. Metalowa 2, 73-102 Stargard,

która otrzymała maksymalną punktację w każdym kryterium oceny ofert, tj. łącznie 100 punktów.


Projektu pn. „Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),  Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT-T transportu multimodalnego,

Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport Intermodalny).

Numer identyfikacyjny Projektu : POIS.03.02.00-00-0040/18