Rozstrzygnęliśmy przetarg na Modernizację Żurawia Gottwald HMK 260 E

DB Port Szczecin rozstrzygnęło przetarg na modernizację żurawia Gottwald HMK 260E na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin Sp. z o.o. Nr ref.: 5/UE/2021/GOTT

DB Port Szczecin Sp. z o.o. informuje, że w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia na modernizację żurawia Gottwald HMK 260E na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin Sp. z o.o. numer referencyjny: 5/UE/2021/GOTT

Wpłynęła jedna oferta od następującego Wykonawcy:
•    NET MARINE – MARINE POWER SERVICE Sp. z o. o., ul. Kotwiczna 13, 70-673 Szczecin,

Do realizacji Zamówienia wybrana została oferta firmy NET MARINE – MARINE POWER SERVICE Sp. z o. o., ul. Kotwiczna 13, 70-673 Szczecin, która otrzymała maksymalną punktację w każdym kryterium oceny ofert, tj. łącznie 100 punktów.


Projektu pn. „Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),  Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT-T transportu multimodalnego,


Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport Intermodalny).
Numer identyfikacyjny Projektu : POIS.03.02.00-00-0040/18
 (grupa C Transport Intermodalny). Numer identyfikacyjny Projektu: POIS.03.02.00-00-0046/18 pn. „Dostosowanie terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statków o większym tonażu”.