Rozstrzygnęliśmy przetarg na ciągniki siodłowe

DB Port Szczecin rozstrzygnęło przetarg na: ZAKUP i DOSTAWĘ 4 CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH NA POTRZEBY TERMINALA KONTENEROWEGO DB PORT SZCZECIN SP. Z O.O. numer sprawy: 4/UE/2021/CS.

DB Port Szczecin Sp. z o.o. informuje, że w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia na ZAKUP i DOSTAWĘ 4 CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH NA POTRZEBY TERMINALA KONTENEROWEGO DB PORT SZCZECIN SP. Z O.O. numer sprawy: 4/UE/2021/CS.
1.    Wpłynęła jedna oferta:
CARGOTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
2.    Do realizacji Zamówienia wybrana została oferta firmy:
CARGOTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
z siedzibą w Stargardzie, ul. Metalowa 2, 73-102 Stargard,
która otrzymała maksymalną punktację w każdym kryterium oceny ofert, tj. łącznie 100 punktów.

Projektu pn. „Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),  Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT-T transportu multimodalnego.


Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport Intermodalny).
Numer identyfikacyjny Projektu : POIS.03.02.00-00-0040/18