Rozpoczynamy przetarg na obsługę prawną

DB Port Szczecin zaprasza do złożenia ofert na: obsługę prawną Projektu pn. „Usprawnienie pracy Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim”

Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie Rozdziału XVI pkt. 2 SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia na obsługę prawną projektu pn. „Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim” o numerze identyfikacyjnym POIS.03.02.00-00-0040/18, numer sprawy: 6/UE/2020/OP, zostaje zakończone bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.