Przetarg na obsługę prawną

DB Port Szczecin zaprasza do złożenia ofert na: obsługę prawną Projektu pn. „Dostosowanie terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statków o większym tonażu”

Z uwagi na niepewną sytuację społeczno – gospodarczą związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V-2, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie ROZDZIAŁU XVI pkt 2 SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia na obsługę prawną projektu „Dostosowanie  terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statków o większym tonażu” o numerze identyfikacyjnym: POIS.03.02.00-00-0046/18, numer sprawy: 7/UE/2020/OP, zostaje zakończone bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.