Usprawnienie: przetarg na obsługę prawną

DB Port Szczecin zakończył postępowanie na: obsługę prawną Projektu pn. „Usprawnienie pracy Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim"

Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie Rozdziału XVI pkt. 2 SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia na obsługę prawną Projektu pn. „Usprawnienie pracy Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim” o numerze identyfikacyjnym : POIS.03.02.00-00-0040/18, numer sprawy: 4/UE/2020/OP, zostaje zakończone bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.