Dostosowanie: przetarg na obsługę prawną

DB Port Szczecin zaprasza do złożenia ofert na: obsługę prawną Projektu pn. „Dostosowanie terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statków o większym tonażu”

Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie Rozdziału XVI pkt. 2 SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia na obsługę prawną projektu pn. „Dostosowanie  terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statków o większym tonażu” o numerze identyfikacyjnym POIS.03.02.00-00-0046/18, numer sprawy: 5/UE/2020/OP, zostaje zakończone bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Numer identyfikacyjny Projektu : POIS.03.02.00-00-0046/18