Uniwersalny przeładowca o wieloletnim doświadczeniu

DB Port Szczecin jako portowy przeładowca posiada bogate doświadczenie w przeładunkach drobnicy, sięgające lat 50-tych XX w.

Do głównych grup ładunkowych DB Port Szczecin należą kontenery oraz drobnica zjednostkowana, tj. wyroby stalowe, metale nieżelazne, granity, celuloza i papier. Obsługujemy też sztuki ciężkie i ponadgabarytowe oraz inne ładunki, jak np. kakao w workach, towary niebezpieczne czy nawozy luzem.

Co warto wiedzieć o DB Port Szczecin?

  • Jesteśmy częścią Grupy Deutsche Bahn AG;
  • Dysponujemy powierzchnią ponad 48 ha;
  • Mamy ponad 3 km nabrzeży, ponad 56 000 m2 magazynów i ponad 210 000 m2 placów składowych;
  • Zatrudniamy ponad 200 osób wysoko wykwalifikowanego personelu;
  • Dzięki kapitałowi Grupy DB i funduszom UE stale inwestujemy w sprzęt i infrastrukturę;
  • Mamy nowy terminal kontenerowy o zdolności przeładunkowej 120 000 TEU i składowej 4000 TEU oraz z możliwością podłączenia 157 kontenerów chłodniczych;
  • Korzystamy z systemów TOS Autostore Container Managemenet System oraz WMS Warehouse Management System, co umożliwia bieżącą kontrolę nad ładunkiem;
  • Wdrożyliśmy program „One Stop Shop” oraz „Single Window” ulepszający współpracę ze służbami państwowymi oraz przyspieszający odprawę i ograniczający koszty klientów przy obsłudze ładunków;
  • Posiadamy Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NATO umożliwiający przeładunki sprzętu wojskowego.

Rys historyczny:

Firma wywodzi się ze spółki przeładunkowej Drobnica Port Szczecin, połączonej z prosperujących na początku lat 90-tych firm „EWA Stevedoring”, „Łasztownia” i „Starówka”. Wcześniej, od lat 50-tych XX w. działalność portowa była prowadzona w ramach Zespołu Portów Szczecin i Świnoujście. W 1994r. utworzono Wolny Obszar Celny, który swoją oficjalną działalność rozpoczął w roku następnym. Następnie w roku 2008 firma została przejęta przez PCC Rail S.A. i zmieniła nazwę na PCC Port Szczecin Sp. z o.o. W międzyczasie oddano miastu nabrzeże Starówka. W roku 2009 spółka została przejęta przez Grupę Deutsche Bahn i 13 października 2009r. przekształciła się w DB Port Szczecin. Po dwóch miesiącach podpisano z ZMPSiŚ umowę dzierżawy nabrzeża Fińskiego (miejsce nowego terminala kontenerowego). W kolejnych latach zintensyfikowano działania inwestycyjne w supra - i infrastrukturę nowego terminala kontenerowego.

Grupa Deutsche Bahn, której jesteśmy częścią, to wiodący dostawca zintegrowanych usług transportowych i logistycznych na całym świecie. Korzystanie z rozwiązań i zasobów grupy DB jest ważnym fundamentem, na którym bazujemy, świadcząc naszym klientom obsługę na wysokim poziomie.

Nasza wizja
DB Port Szczecin – atrakcyjny przeładowca w rejonie Bałtyku

Nasza misja
Nieustanne doskonalenie poziomu jakości oferowanych usług