Przegląd

Pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania i składu celnego

DB Port Szczecin otrzymało nowe pozwolenia na prowadzenie magazynów czasowego składowania i składów celnych

Nasz nowy numer pozwolenia na prowadzenie magazynów czasowego składowania: PL/TST/428000/19/0020

Pozwolenie na prowadzenie składów celnych: PL/CW1/428000/19/0010
Wzór naszej zgody na wykonywanie przez firmy czynności związanych ze stosowaniem procedur uproszczonych można pobrać z tej strony w wersji edytowalnej. Po uzupełnieniu o dane firmy prosimy o wysłanie go na adres marketing@dbport.pl