Obsługujemy towary agro

19 października 2020r. otrzymaliśmy międzynarodowy i prestiżowy certyfikat GMP+ potwierdzający spełnienie wszystkich wymogów i warunków niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego magazynowanych i przeładowywanych zbóż i pasz.

Otwiera to firmie nową ścieżkę rozwoju w postaci przeładunku towarów masowych agro na potrzeby branży rolniczej  takich jak zboża, śruty, pasze, produkty peletyzowane i granulowane w oparciu o własna bazę magazynową i infrastrukturę portową. W ten sposób sukcesywnie realizowany jest długofalowy plan Zarządu spółki DB Port Szczecin o przekształcaniu firmy w uniwersalny i nowoczesny multiterminal.

Certyfikat GMP+ co to takiego? Obsługa zbóż i pasz na potrzeby branży rolniczej wiąże się ze spełnieniem odpowiednich standardów jakościowych. Dlatego też dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pasz wdrożyliśmy Międzynarodowy Standard Dobrej Praktyki Produkcyjnej w zakresie magazynowania i przeładunku pasz – GMP+ B3. Certyfikat GMP+ potwierdza spełnienie wszystkich wymogów i warunków niezbędnych dla zapewnienia, że pasze nie powodują żadnego zagrożenia dla zwierząt i ludzi. Certyfikat GMP+ to również gwarancja zgodności z prawem i przepisami dotyczącymi higieny pasz, sprawnej komunikacji oraz możliwości śledzenia i identyfikowania każdej składowanej paszy.

Certyfikat GMP+ można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce: Dokumenty - ISO