Covid Mask employee

Zasady obowiązujące w DB Port Szczecin w związku z pandemią koronawirusa

 

Wchodząc do budynków na terenie DB Port Szczecin odwiedzający są zobowiązani do:

Posiadania dokumentu tożsamości w celu podania danych identyfikacyjnych,
Noszenia środków ochrony (maseczka) oraz dezynfekcji rąk,
Podania celu wizyty i danych osoby, z którą maja spotkanie.

Kurierzy i osoby doręczające przesyłki, listy i dokumenty w budynku Zarządu są zobowiązani do udania się tylko i wyłącznie do sekretariatu (drugie piętro). 
Pracownicy DB Port Szczecin maja prawo zwrócić uwagę każdej osobie spoza firmy o stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.  

Aktualne informacje i zalecenia dot. sytuacji epidemicznej można sprawdzić na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/covid oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://www.gov.pl/web/gis.    

covid-grafik