Specyfikacja terminala obsługującego ładunki drobnicowe

Mamy ponad 60 - letnie doświadczenie w przeładunkach drobnicy.

Przeładowujemy ładunki drobnicowe, takie jak: wyroby stalowe, metale nieżelazne, granity, celulozę i papier, oraz inne.

Terminal drobnicowy ma 56 000 m2 powierzchni magazynowej i 140 000 m2 placów składowych. Jeden z magazynów ma 190 metrów toru kolejowego i stanowiska do obsługi samochodów, co pozwala na manipulacje niezależnie od warunków pogodowych.

Sprzęt:

 • 2 żurawie portowe Gottwald o udźwigu 100 t;
 • 50 układarek spalinowych o udźwigu od 15 do 25 t;
 • 16 żurawi stacjonarnych o udźwigu do 25 t;
 • 2 samojezdne żurawie terenowe Manotti o udźwigu do 85 t;
 • 4 dźwigi samojezdne typu Demag o udźwigu do 65 t;
 • pozostały sprzęt.

Na terenie DB Port Szczecin funkcjonuje Wolny Obszar Celny (WOC), umożliwiający przeładowanie i manipulowanie towarem bez konieczności opłacania cła i podatków. Cały teren DB Port Szczecin wraz z magazynami jest jednocześnie składem celnym i magazynem czasowego składowania. 

Powyższym ładunkom dedykujemy następujące nabrzeża:

 • Czeskie: długość 420 m, głębokość 9,15 m, rampa ro- ro;
 • Słowackie: długość 560 m, głębokość 9,15 m;
 • Polskie: długość 260 m, głębokość 8, 8 m;
 • Węgierskie: długość 610 m, głębokość 8,6 m;
 • Rosyjskie: długość 320 m, głębokość 7,6 m, Wolny Obszar Celny.