Przegląd głównych grup towarowych

Nabrzeża DB Port Szczecin przystosowane są do przeładunków różnorodnych ładunków drobnicy zjednostkowanej.

Grupy towarowe, które obsługujemy:

  • wyroby stalowe: blacha w arkuszach, rolach, paczkach, walcówka, slaby, kęsy, kęsiska, grodzice, profile rury, szyny kolejowe i inne ładunki,
  • metale nieżelazne- głównie aluminium: drut w kręgach na paletach, gąski, t-barsy, kęsy i kęsiska oraz slaby,
  • granity: płyty i bloki granitowe,
  • celuloza w unosach i papier w rolach,
  • inne ładunki jak, np. kakao w workach.

Wyżej wymienionym grupom ładunkowym dedykujemy następujący sprzęt:

  • 2 żurawie portowe Gottwald o udźwigu do 100 ton,
  • 50 układarek spalinowych o udźwigu do 25 t, - 16 żurawi stacjonarnych o udźwigu do 25 ton,
  • 2 samojezdne żurawie terenowe - o udźwigu do 85 t każdy,
  • 4 dźwigi samojezdne o udźwigu do 65 t,
  • pozostały sprzęt, m.in. ciągniki siodłowe, naczepy, rolltrailery.

Posiadamy 14 placów składowych dedykowanych drobnicy, o łącznej powierzchni 140 000 m2 oraz 8 magazynów z ponad 56 000 m2 powierzchni składowej. W trosce o towar naszych klientów zapewniamy odpowiednie dla danej grupy towarowej miejsca składowe. Spełniając wymogi dotyczące ładunków wrażliwych na czynniki zewnętrzne, oferujemy dwa magazyny przeznaczone tylko do obsługi celulozy i papieru. W jednym z nich znajduje się 190 metrów toru kolejowego oraz stanowiska do obsługi samochodów, co pozwala na manipulacje niezależnie od warunków pogodowych. Miejsca załadunku wagonów kolejowych pozostałych magazynów są usytuowane na zewnątrz.