Metryczka

DB Port Szczecin Sp. z.o.o jest spółką pawa polskiego. Tu znajdziecie Państwo podstawowe informacje.

DB Port Szczecin Sp. z o.o
Bytomska 14
70-603 Szczecin
Poland

VAT registration number: PL8510109332
NIP: 851-01-09-332
Nr REGON: 810622795
Nr KRS: 0000029909
Kapitał zakładowy: 15 879 750 PLN wpłacony w całości
Miejsce wpisu: Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVIII Wydział Gospodarczy
Sygnatura akt: SZ.XVII NS-REJ.KRS/2185/06/834

Bank: BRE BANK S.A. o/Szczecin
Nr konta bankowego:
34114011370000278273001001 (PLN)
07114011370000278273001002 (EUR)