Zapraszamy na specjalistyczne szkolenia dla operatorów sprzętu.

Szkolenia dla kandydatów na operatora zmechanizowanego sprzętu przeładunkowego w
DB Port Szczecin.