Przeładunki na naszym terminalu odbywają się zwykłym trybem

DB Port Szczecin nie wprowadza żadnych ograniczeń w zakresie wyładunku statków i obsługi lądowych środków transportu.

Szanowni Państwo,

W obecnej sytuacji epidemiologicznej naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom, a także zapewnienie ciągłości funkcjonowania naszego terminalu i realizowania zleceń naszych Klientów zgodnie z ustaleniami, terminowo, rzetelnie, w sposób gwarantujący zachowanie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa.

Przeładunki statków będą rozpoczynały się natychmiast po kontroli stanu zdrowia załóg przez Straż Graniczną. Dla kierowców samochodów ciężarowych wprowadzamy tylko wymóg stosowania środków ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki). Prosimy Państwa także o maksymalne ograniczenie bezpośrednich kontaktów z naszymi pracownikami, którzy cały czas pozostają do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów komórkowych i e-mailami.

Załadunek pojazdów wojskowych do Libanu

21 października załadowaliśmy na statek ponad 30 jednostek sprzętu wojskowego, przeznaczonego na misję w Libanie.

loading military vehicles


Źródło: 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą obsługi drewna

Oprócz podstawowej działalności przeładunkowej DB Port Szczecin, jako uniwersalny port ,  od wielu lat oferuje również miejsce do przeładunku drewnianych słupów luzem. Możliwe jest również formowanie ich w wiązki po kilkanaście sztuk. Firma dysponuje również placami składowymi, dedykowanymi pod ten ładunek.  

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Drobnica, email: marketing@dbport.pl, tel. 91 430 8674. 
 

Pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania i składu celnego

DB Port Szczecin otrzymało nowe pozwolenia na prowadzenie magazynów czasowego składowania i składów celnych

Nasz nowy numer pozwolenia na prowadzenie magazynów czasowego składowania: PL/TST/428000/19/0020

Pozwolenie na prowadzenie składów celnych: PL/CW1/428000/19/0010
Wzór naszej zgody na wykonywanie przez firmy czynności związanych ze stosowaniem procedur uproszczonych można pobrać z tej strony w wersji edytowalnej. Po uzupełnieniu o dane firmy prosimy o wysłanie go na adres marketing@dbport.pl